AVG

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.

Door het contract met mij aan te gaan verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Het doel hiervan is te voorzien in gastouderopvang en de uitvoering van de overeenkomst voor het kind/de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd, waarvan ik als gastouder de opvang verzorg.

Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.