Over ons

Algemeen

Kinderopvang de Kreekels is een kleinschalige kinderopvang in 's-Gravendeel. Ik zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Per dag komen er hier maximaal 5 kinderen. Alle spullen zijn hier aanwezig zoals bedjes, boxen, wipstoeltjes, kinderstoelen, reservekleding, luiers, slabbetjes, speelgoed, knutselmateriaal etc.

Altijd op de hoogte

Door de kleinschaligheid in de kinderopvang zijn de lijnen kort, er is veel gelegenheid voor mondelinge communicatie. Voor alle kinderen schrijf ik dagelijks wat in een schriftje waar je ook wat in terug kunt schrijven om zo een goed beeld te krijgen over de belevenissen van jouw kind. Iedere opvangdag heeft hier hetzelfde ritme zoals het op vaste tijden eten, drinken, spelen, knutselen, liedjes zingen, voorlezen en slapen.

Ontwikkeling

Verder wordt er vroege en voorschoolse educatie gegeven (zie pedagogische visie en beleid) en wordt er daarnaast aandacht besteed aan diverse andere thema's.

GGD Controles

Kinderopvang de Kreekels wordt door de GGD regelmatig gecontroleerd op de volgende items: ouders, personeel, veiligheid en gezondheid. Accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kindratio, pedagogisch beleid en de praktijk, klachtenregeling en vroege en voorschoolse educatie.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang de Kreekels is een erkende kinderopvang, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 223316507. De Wet Kinderopvang biedt ouders die gebruik maken van Kinderopvang de Kreekels de mogelijkheid om financiële tegemoetkoming te ontvangen van de overheid.

Klik hier voor het maken van een proefberekening.

Tarief

Het tarief voor de kinderopvang is € 7,00 per uur. 

Het eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers worden betaald door Kinderopvang de Kreekels.